Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Handelen tijdens een incident

Soms bouwt een incident zich stapje voor stapje op, maar een dreigende situatie kan ook snel uit de hand lopen. Soms lukt het om te de-escaleren, maar soms is het nodig om alarm te slaan en hulp in te schakelen.

Houd je hoofd koel

Op het moment dat een cliënt zich agressief naar jou gedraagt, kun je veel spanning en stress ervaren. Het is een hele kunst om dan je hoofd koel te houden en er professioneel mee om te gaan.

Doe wat je kunt

De-escaleer waar mogelijk. Blijf kalm en houd het overzicht. Bedenk mogelijke oplossingen en handel daarnaar.

Zorg voor je eigen veiligheid

Breng jezelf en anderen in veiligheid. Pas toe wat je hebt geleerd. Herken je eigen grenzen van vermogen, sla alarm en schakel zo nodig hulp in om de agressie te stoppen.

 

Help elkaar

Zie of hoor je dat iemand zich agressief gedraagt naar een collega? Dan help je elkaar. Uiteraard.

Blijf kalm

Houd het overzicht en denk vooruit. Beslis of je bij het incident zelf gaat ondersteunen of dat je eerst alarm slaat.

Doe wat je kunt

Doe wat je hebt afgesproken in je team en doe wat je hebt geleerd. Doe wat je kunt om de veiligheid van jezelf, je collega en andere betrokkenen te herstellen.

Een goede voorbereiding

Het is belangrijk dat medewerkers tijdens een incident alarm kunnen slaan en om hulp kunnen roepen. Dát kun je als organisatie goed voor ze op orde hebben.

De volgende punten zijn belangrijk om ten minste te regelen:

  • Zorg ervoor dat medewerkers snel alarm kunnen slaan en daarmee snel ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld met een alarmsysteem en/of alarmprocedure.
  • Zorg ervoor dat de alarmprocedure bekend is bij medewerkers en dat deze functioneert zoals afgesproken.
  • Overweeg om in je organisatie een calamiteitenteam te formeren, dat in het geval van een dreigende of escalerende situatie opgeroepen kan worden.
  • Besteed in je alarmprocedure extra aandacht aan alleen werken. Hoe kan iemand die alleen op huisbezoek is alarm slaan? En wat is er geregeld voor andere situaties waar iemand alleen werkt?
  • Benut de downloads bij de uitwerking van je beleid.