Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Arbo in je organisatie

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de positie van arbo in de organisatie.

Arbobeleid

In het arbobeleid leg je als organisatie vast wat de doelen zijn en hoe je die doelen gaat realiseren. Verder geef je aan wie waarvoor verantwoordelijk is en welke faciliteiten beschikbaar zijn om het werk veilig, gezond en plezierig te houden.

RI&E en arbocatalogus

Met een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) maak je inzichtelijk of en wáár in het werk risico’s zitten en hoe belangrijk die zijn. Het plan van aanpak is de vertaling van de RI&E naar verbeteracties en –maatregelen. De arbocatalogus geeft ideeën voor mogelijke maatregelen. De maatregelen kunnen gaan over verschillende lagen in de organisatie: de medewerker, teams of de hele organisatie.

Kennis en ondersteuning

Iedere organisatie heeft een preventiemedewerker aangewezen. De preventiemedewerker is betrokken bij de RI&E, de uitvoering van het arbobeleid en is gesprekspartner voor de Ondernemingsraad en voor de werkgever. Heeft de preventiemedewerker zelf niet de benodigde kennis in huis, dan is het belangrijk dat de organisatie externe deskundigheid inhuurt.

Iedere individuele medewerker kan met arbovragen bij de preventiemedewerker terecht. Ook heeft elke medewerker vrije toegang tot de bedrijfsarts voor vragen rond arbo en gezondheid.

Planmatig werken

Op organisatieniveau is een plan van aanpak voor arbo nodig, maar ook voor elk zelforganiserend team. Maak hiervoor een jaaragenda. Zet daar de thema’s op die in ieder geval ieder jaar in het team aan de orde moeten komen. Maak daarnaast als team een planning om verbeterpunten aan te pakken.