Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Over O&O-fonds GGZ

O&O-fonds GGZ is een samenwerking van werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Met gebundelde krachten maken we sinds 2005 het werken in de ggz beter.

Werken aan een sterke arbeidsmarkt

O&O-fonds GGZ werkt aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt in de ggz. We helpen organisaties om medewerkers optimaal te laten functioneren en zo prettig mogelijk te laten werken, zodat zij zo goed mogelijk zorg kunnen bieden. We bieden ondersteuning in de vernieuwingen die nodig zijn om te veranderen en te opereren in een dynamische branche. Vanuit een gezamenlijk belang bieden we kennis, inspiratie en financiële mogelijkheden voor projecten die organisaties en de sector als geheel verder helpen. Bij alles wat we doen staan de beleidsthema’s arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties centraal.

Bestuur en overlegstructuur

Het bestuur van O&O-fonds GGZ wordt gevormd door de sociale partners in de ggz. Dat zijn de brancheorganisatie GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91. De bestuursleden ontmoeten elkaar zo’n zeven keer per jaar tijdens bestuursvergaderingen van O&O-fonds GGZ en het Sociaal Overleg GGZ.