Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Bedrijfshulpverleners

Bedrijfshulpverleners zijn degenen die aangewezen zijn om handelend op te treden in noodsituaties. Zij zijn hier voor speciaal opgeleid of geïnstrueerd. Maar hoe zorg je er nu voor dat altijd de juiste hulp (snel) beschikbaar is?

 

Hoe zit dat met BHV’ers?

Bedrijfshulpverlening is hulp bieden in noodsituaties. De wet is vooral gericht op brandbestrijding, EHBO en ontruiming. Niet iedere BHV’er hoeft alle taken te kunnen doen, ook een deel van de BHV-taken is mogelijk. De organisatie bekijkt hoe er altijd voldoende bekwame hulp beschikbaar is als zich een noodsituatie voordoet. Samenwerken met derden is daarin ook een optie.

De BHV’er in jouw werksituatie

Het BHV-plan bepaalt hoe geregeld is dat er voldoende BHV’ers beschikbaar zijn. Weet wie in jouw situatie de beschikbare BHV’ers zijn en hoe je die kunt bereiken als de nood aan de man is. Dat geldt zeker wanneer de hulp van buiten jouw team moet komen. Sta je er alleen voor? Gebruik de EHBO-app.

BHV-opleiding

Om doeltreffend te kunnen optreden in noodsituaties moet een BHV’er voldoende parate kennis hebben. Hiervoor worden opleidingen aangeboden. Daarin wordt geleerd hoe kleine blusmiddelen te gebruiken, hoe EHBO-handelingen uit te voeren en wat belangrijk is bij ontruimen. Dit is algemene basiskennis. Om die voldoende paraat te houden is jaarlijks een opfriscursus nodig. De werkgever kiest zelf welke opleiding nodig is, er is geen wettelijk verplichte opleiding.

BHV in de eigen praktijk

De BHV’er moet voldoende kennis hebben over de specifieke situatie in de werkomgeving waar hij BHV’er is. Het BHV-plan biedt daarin houvast. Daarin zijn de acties in uiteenlopende noodsituaties vastgelegd. Om dat voldoende paraat te hebben is het essentieel van tijd tot tijd een oefening te doen (zie het onderdeel ‘Oefenen’).

BHV’er heeft de regie

Belangrijk is dat in noodsituaties duidelijk is van wie de instructies komen. In principe heeft de BHV’er de leiding in die situaties en niet de gebruikelijke leidinggevende, tenzij dat in het BHV-plan anders is afgesproken.

Aansprakelijkheid

De BHV’er is speciaal opgeleid en kiest de volgens hem of haar passende acties. Het kan gebeuren dat er achteraf schade is. In principe is de BHV’er daarvoor niet verantwoordelijk. Voorwaarde is dat hij/zij wel de acties uitvoert die geleerd zijn, geen handelingen verricht waarvoor hij/zij niet is opgeleid en wel in actie komt als zijn/haar hulp gevraagd wordt. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt daarmee bij de werkgever.

Hoe zit dat met BHV’ers?

Bedrijfshulpverlening is hulp bieden in noodsituaties. De wet is vooral gericht op brandbestrijding, EHBO en ontruiming. Niet iedere BHV’er hoeft alle taken te kunnen uitvoeren, ook een deel van de BHV-taken is mogelijk. De organisatie bekijkt hoe er altijd voldoende bekwame hulp beschikbaar is als zich een noodsituatie voordoet. Samenwerken met derden is daarin ook een optie. Iedereen die BHV-taken heeft moet opgeleid of geïnstrueerd zijn, passend bij de taken. De werkgever kiest zelf welke opleiding nodig is, er is geen wettelijk verplichte opleiding.

De BHV-er in jouw werksituatie

Het BHV-plan bepaalt hoe geregeld is dat er voldoende BHV’ers beschikbaar zijn. Hoe is dat voor jullie team geregeld? Wie zijn de beschikbare BHV’ers, hoe bereik je die als de nood aan de man is en zijn ze dan op alle momenten beschikbaar (binnen 3 minuten)? Dat geldt zeker wanneer de hulp van buiten het team moet komen.

Opletten bij de planning

Bij het maken van de planning is het ook nodig te letten op de BHV-taken. Let op met bijzondere activiteiten die bezetting lastig maken en natuurlijk bij verlof/ziekteverzuim.

Samenwerken met de BHV in de eigen praktijk

Om te zorgen dat de BHV vlekkeloos werkt, is het nodig dat je op elkaar bent ingespeeld. Bekijk wie BHV-taken heeft en bespreek hoe je samenwerkt. Neem het BHV-plan door met jullie BHV’ers. Om echt op elkaar ingespeeld te zijn is het essentieel van tijd tot tijd een oefening te doen (zie het onderdeel ‘Oefenen’).

De BHV’er is even de baas

In noodsituaties is de bedoeling dat de BHV’er de leiding neemt en niet de gebruikelijke leidinggevende, tenzij dat in het BHV-plan anders is afgesproken. Bespreek met elkaar waar dat gaat schuren en hoe je elkaar daarin bij de les houdt.

Hoe zit dat met BHV’ers?

Bedrijfshulpverlening is hulp bieden in noodsituaties. De wet is vooral gericht op brandbestrijding, EHBO en ontruiming. Er zijn geen specifieke wettelijke eisen voor aantallen BHV’ers en ook niet voor de vereiste opleidingen. Dit is in de wet overgelaten aan de werkgever. Niet iedere BHV’er hoeft alle taken te kunnen uitvoeren, ook een deel van de BHV-taken is mogelijk, mits daarvoor passend opgeleid wordt. Niet iedereen hoeft allround opgeleid te zijn. In de ggz is zorg voor cliënten en andere bezoekers aan de orde. Bovendien is in veel settings sprake van 24-uurs zorg. Er is relatief veel mankracht nodig. Samenwerken met derden is een optie, vooral op kleine locaties.

De volgende punten zijn belangrijk om ten minste te regelen:

  • Opleiden: Zorg voor maatwerk in opleidingen. Een gecertificeerde opleiding geeft extra zekerheid over actuele basiskennis, maar zorg dat het opleiden afgestemd blijft op jullie praktijk. Voor BHV’ers met deeltaken is de gecertificeerde allround opleiding bovendien een zwaar middel. Daar past een gerichte instructie of maatwerk in-company-opleiding vaak beter. Inmiddels zijn er ook diverse aanbiedingen voor e-learning. Leg in het BHV-plan vast welke opleidingen (en herhaling) vereist is voor de diverse rollen in noodsituaties.
  • Roosteren: Hou bij roostering rekening met beschikbaarheid van BHV’ers. Let daarbij ook op werk- en rusttijden van de BHV’er.
  • Afgestemd zijn: Elkaar kennen helpt om snel samen in actie te komen in noodsituaties. Dat geldt zeker als er teamoverstijgend BHV geleverd wordt of beroep gedaan wordt op externe hulpverleners. Om deze afstemming te bereiken is wenselijk dat partijen elkaar ontmoeten. Dat kan in teamoverleg of door een oefening.
  • Samenwerken met derden: Op kleine locaties is vaak niet de bezetting te regelen die voldoende BHV waarborgt. Bekijk dan op wie er in de directe omgeving een beroep gedaan kan worden. Regel dit voldoende formeel, zodat helder is waar je op kunt rekenen.
  • Wijs formeel de taken toe aan de medewerkers: Wijs BHV-taken ook formeel toe, dus leg die vast in het personeelsdossier. Hiermee wordt ook geregeld dat de aansprakelijkheid voor de BHV’er bij de werkgever ligt (tenzij grove nalatigheid).