Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Brandveiligheid en BHV

Dit onderdeel is komen te vervallen. De doorontwikkeling en herziening van de arbocatalogus staat gepland vanaf 2023. Het voorkomen van brand, ongevallen en andere calamiteiten is essentieel in het Arbobeleid. Een integrale en risicogestuurde aanpak van brandveiligheid is het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Bij het beperken van de gevolgen van brand of een calamiteit is het zaak om snel en doeltreffend te handelen. Hiervoor zijn het bedrijfsnoodplan en de BHV-organisatie opgezet.