Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Praktijkvoorbeelden: organisatie van agressieaanpak

Een succesvolle aanpak van agressie is meer dan een papieren beleid; een geslaagde aanpak sluit aan op de dagelijkse praktijk. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die daaraan hebben gewerkt met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016).

William Schrikker Groep | Introductiefilm: ons nieuwe veiligheidsbeleid

De William Schrikker Groep(WSG)–een jeugdzorgorganisatie voor kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders met een beperking –implementeerde in 2013-2014 een nieuw beleid omtrent de veiligheid van medewerkers.

Download artikel in pdf

Zozijn | Agressiepreventie en -hantering

Zozijn biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zozijn wil graag zorgen voor een maximale veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers. Ook in situaties waar sprake is van (dreigende) agressie.

Download artikel in pdf

Hilverzorg | Brede aanpak leidt tot meer veiligheid

VVT-organisatie HilverZorg constateerde dat lang niet alle incidenten door medewerkers worden gemeld. Ook werd geconcludeerd dat bij 80-90% van alle incidenten sprake was van verbale of fysieke agressie en werd een duidelijke toename gezien van agressie-incidenten met familieleden of bezoekers.

Download artikel in pdf

Spirit | Extra impuls na arbeidsinspectie

Na de aanwijzing van de arbeidsinspectie om het anti-agressiebeleid te evalueren, besloot jeugdzorgorganisatie Spirit de aanpak van agressie een extra impuls te geven met een drietal maatregelen.

Download artikel in pdf

Rijnstate | Beleid, werkgroep en trainingen

Rijnstate ziekenhuis wil agressie en ongewenst gedrag meer op de kaart zetten en de aanpak ervan beter stroomlijnen. Het ziekenhuis formuleert een duidelijk beleid en richt een werkgroep op die constant aandacht heeft voor het thema en alle meldingen twee keer per jaar analyseert.

Download artikel in pdf

Jeroen Bosch Ziekenhuis | Symposium over anti-agressieaanpak

Aanleiding: Specialisten en aio’s van JBZ zijn in de reguliere anti-agressieaanpak moeilijk te bereiken.

Download artikel in pdf

Zonnehuisgroep Amstelland | Ergocoaches als spin in het web

Het takenpakket van de ergocoaches van Zonnehuisgroep Amstelland wordt uitgebreid met een aantal veiligheidstaken gericht op het herkennen, voorkomen en wegnemen van agressie, inzicht krijgen in gedrag en grenzen stellen en bespreekbaar maken.

Download artikel in pdf

Sevagram | Een agressiecoach op iedere locatie

Agressie en ongewenst gedrag staan bij VVT-organisatie Sevagram hoog op de agenda. Mede door een bijdrage uit de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ werd een extra impuls gegeven.

Download artikel in pdf

Rubicon | Eigen gedrag is van invloed op agressie

In de werkwijze van Rubicon staan oplossingsgericht, de-escalerenden samenwerken centraal. Toen uit agressiemeldingen bleek dat het adequaat omgaan met agressie niet voldoende was ingebed in de organisatie, werden maatregelen genomen die passen bij de bestaande werkwijze.

Download artikel in pdf

Zideris | Actieve inzet medewerkers

Aanleiding: Zideris wil medewerkers actief inzetten bij de uitvoering en communicatie van anti-agressiebeleid.

Download artikel in pdf

‘s Heeren Loo | Naar één visie op leren en één leeractiviteit

15 verschillende regio’s en een grote verscheidenheid aan doelgroepen. ’s Heeren Loo Zorggroep is wijdverspreid en besluit de verschillende leeractiviteiten inde regio’s te harmoniseren.

Download artikel in pdf

RIBW Nijmegen en Rivierenland | Samen bepalen, samen aanpakken

Al sinds 2004 hanteert RIBW dezelfde agressie-aanpak. Toen bleek dat het aantal agressie-incidenten nog niet helemaal op het gewenste niveau was, is er gekozen voor een integrale aanpak.

Download artikel in pdf

Victas | Succesvolle aanpak

Om escalaties, agressieve en gevaarlijke situaties te voorkomen, heeft Victas voor haar nieuwe High Care-afdelingen de ambitie te werken met een separeervrije behandeling. Jan Joosten, opleidingsadviseur bij Victas, legt uit hoe dit in zijn werk is gegaan.

Download artikel in pdf

Stichting De Stadsbrug | Samenwerken sleutel tot succes

Binnen de stichting De Stadsbrug werken drie organisaties samen, die in de praktijk verschillende aanpakken hanteren bij agressie of dreigende agressie. Cultuurverschil tussen de drie organisaties is hier een reden van.

Download artikel in pdf

Humanitas DMH | Aanpak agressie begint met orde in organisatie

Een onveilig gevoel, onrust op de werkvloer en medewerkers die overvraagd werden: het was met de veiligheid slecht gesteld op de afdeling Homerun van Humanitas DMH in Tiel.

Download artikel in pdf

Stichting PVP | Verschillende vormen van agressie leren herkennen

De Stichting PVP heeft in 2014 studiedagen voor haar medewerkers georganiseerd rondom het thema ‘veiligheid’. Tijdens deze studiedagen zijn ervaringen met agressie en geweld door cliënten uitgewisseld.

Download artikel in pdf

‘s Heeren Loo | Meer duidelijkheid door één methodiek

Agressie werd al op verschillende manieren en middels verschillende trainingen aangepakt bij ’s HeerenLoo. Met behulp van de ‘Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg’ zijn deze verschillende aanpakken omgevormd tot één methodiek, passend bij de visie van de organisatie.

Download artikel in pdf

Adelante | Eén duidelijke aanpak waar iedereen achter staat

Mede door het veranderen van doelgroepen merkten medewerkers van Adelante dat agressie op hun werkplek toenam. Nieuwe problematieken ontstonden, zoals agressief gedrag van jongeren die voor het eerst het ouderlijk huis uit zijn en daarom grenzen van medewerkers niet zomaar accepteerden.

Download artikel in pdf

Noordwest Ziekenhuisgroep | Collega’s motiveren en steunen

Patiënten en bezoekers van Noordwest Ziekenhuis vertoonden steeds vaker grensoverschrijdend gedrag bij binnenkomst of in de buurt van de entree van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als een medewerkers hen aansprak op ongeoorloofd roken voor de ingang of verkeerd parkeren voor de deur.

Download artikel in pdf

Treant Zorggroep | Actie na toename van het aantal meldingen

Door een toenemend aantal meldingen van agressie-incidenten ontstond bij Treant Zorggroep de noodzaak om het aantal incidenten te verminderen, meer preventief te werk te gaan en medewerkers te ondersteunen en faciliteren in omgaan met agressie en geweld.

Download artikel in pdf

Jeugdbescherming Gelderland | Grenzen aangeven

Het kwam maar al te vaak voorbij Jeugdbescherming Gelderland: medewerkers die worstelden met het onderwerp agressie en met het feit dat hun grenzen keer op keer werden overschreden.

Download artikel in pdf

Zuyderland Thuiszorg | Respecteer persoonlijke en professionele grens

De mondigheid van cliënten, hun familieleden en mantelzorgers bij ZuyderlandThuiszorg neemt toe en daarmee ook grensoverschrijdend gedrag zoals verbale en fysieke agressie tegen medewerkers, zo blijkt uit verschillende teamoverleggen, meldingen en RI&E.

Download artikel in pdf

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie