Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Praktijkvoorbeelden: bepalen van de norm

Agressie aanpakken doe je samen. Het is belangrijk om daarbij een gezamenlijke norm te hebben: wat accepteren we wel en niet en hoe gaan we daarmee om? Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016) aan een gezamenlijke norm hebben gewerkt.

Robert Coppes Stichting | Agressie wordt niet langer geaccepteerd

Over het omgaan met agressie bestond onduidelijkheid binnen één van de woonvormen van de Robert Coppes Stichting. De begeleiders keken allemaal verschillend tegen agressie aan. De één vond het gewoon bij het werk horen, terwijl de ander agressief gedrag niet accepteerde.

Download artikel in pdf

RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden | Duidelijke afspraken over agressie

Bij RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden hanteerden veel medewerkers een eigen grens en aanpak. Teamafspraken ontbraken. Het gevolg van deze onduidelijkheid was dat er risicovolle situaties ontstonden voor het team én cliënten.

Download artikel in pdf

Merem behandelcentrum Heideheuvel | Coaching on the job

Begeleiders van Merem Behandelcentrum Heideheuvel zijn als team aan de slag gegaan met vragen als: ‘Wat is agressie?’ en ‘Wat zijn onze normen en waarden?’ Het doel was om samen te bepalen hoe om te gaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag en samen een veilig behandelklimaat neer te zetten.

Download artikel in pdf

Interzorg | Zelfverzekerd door training

Thuiszorgorganisatie Interzorg merkt dat weinig incidenten gemeld worden, terwijl bij besprekingen blijkt dat er wel degelijk incidenten voorkomen. Maar zonder meldingen kan er geen actie worden ondernomen en kunnen geen duidelijke afspraken worden gemaakt.

Download artikel in pdf

Parlan | Medewerkers voorop

Parlan Jeugd & Opvoedhulp wil dat veiligheid altijd vooropstaat en onveilige situaties niet meer worden geaccepteerd. De organisatie beseft dat er een belangrijke gedragsverandering ten aanzien van veiligheid van medewerkers en incidenten mogelijk is.

Download artikel in pdf

Actief Zorg | “Je moet op tijd ingrijpen”

Wanneer je als ambulant werkende te maken krijgt met agressief gedrag van cliënten, sta je er vaak alleen voor. En dat ook nog eens in een voor jou vreemde omgeving. Medewerkers huishoudelijke zorg van Actief Zorg weten daar steeds beter mee om te gaan.

Download artikel in pdf

Centrum RRR | Ook verbale agressie is agressie

Met de veranderingen in de gezondheidszorg is ook de (non)verbale agressie tegen medewerkers toegenomen, merkte Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam. Vooral grof taalgebruik van cliënten –maar ook van bezoekers –was een probleem.

Download artikel in pdf

King Arthur Groep | Een blijvend aandachtspunt

Doordat de teamleden van King Arthur Groep hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer met elkaar gingen delen, kwamen zij er achter dat er behoefte was aan een protocol met eenduidige afspraken.

Download artikel in pdf

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie