Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Scholing

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel, maar in de praktijk kunnen medewerkers er wel mee te maken krijgen. Het is dus van groot belang dat het onderwerp ‘agressie’ tijdens scholing van (aankomend) professionals aan bod komt.