Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Prikaccidenten en infectierisico's

Dit onderdeel is komen te vervallen. De doorontwikkeling en herziening van de arbocatalogus staat gepland vanaf 2023. Cliënten in de ggz kunnen een ziekte bij zich dragen. Andere cliënten en medewerkers kunnen daardoor besmet raken. Ook bij niet-cliëntgebonden werkzaamheden kan sprake zijn van biologische risico’s. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kan dit risico prima worden ingeperkt.