Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Gevaarlijke stoffen

Dit onderdeel is komen te vervallen. De doorontwikkeling en herziening van de arbocatalogus staat gepland vanaf 2023. Als je werkt in de ggz kun je in contact komen met gevaarlijke stoffen. Waar dat aan de orde is en hoe je dan risico’s voorkomt, lees je in dit onderdeel van de website. Informatie over biologische agentia vind je in het onderdeel ‘Prikaccidenten en infectierisico’s’.