Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Agressiebeleid

Wat is agressie eigenlijk? Welke afspraken zijn er over het omgaan met agressie en welke procedures gelden er? Hoe is het agressiebeleid verankerd in de beleidscyclus en hoe houden we elkaar scherp? Het is belangrijk dat iedere (toekomstige) medewerker in de (jeugd)zorg weet wat er verstaan wordt onder agressie, dat dit niet acceptabel is en weet welke afspraken er gelden. Daarnaast heeft iedere (toekomstige) medewerker een rol in het creëren van een veilige werkomgeving.