Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Scholing

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel, maar in de praktijk kunnen medewerkers er wel mee te maken krijgen. Het is dus van groot belang dat het onderwerp ‘agressie’ tijdens scholing van (aankomend) professionals aan bod komt.

Op deze site vind je hulpmiddelen voor het vormgeven van onderwijs over agressie in zorgorganisaties, maar ook in zorg- en sociaal agogische opleidingen. Het raamwerk hiernaast dekt de volledige breedte van het onderwerp ‘agressie’ en is de basis voor het screenen en ontwikkelen van curricula, opleidingsprogramma’s en leeraanbod.

Klik op één van de vier onderdelen voor gedragsbeschrijvingen, competenties en voorbeelden van mooi (digitaal) leermateriaal, of bekijk eerst het filmpje om te zien hoe het raamwerk kan worden toegepast:

Stimuleren van groen gedrag

Omgaan met oranje gedrag

Handelen bij rood gedrag

Agressiebeleid

Aan de slag met e-learning?

Download dan ook het e-book ‘De 5 W’s van e-learning’