Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Opvolgen van incidenten en veroorzakers

Er zijn tientallen maatregelen die je kunt nemen na een incident. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016) incidenten hebben opgevolgd en veroorzakers hebben aangepakt.

Koninklijke Kentalis | Een goed opvangprotocol

De resultaten van de medewerkermonitor van Koninklijke Kentalis lieten zien dat er behoefte was aan een opvangprotocol dat in werking kan treden na incidenten.

Download artikel in pdf

GGZ Westelijk Noord-Brabant | Collegiale opvang door bedrijfsopvangteam

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) wildede traumaopvang van medewerkers na incidenten optimaliseren. Collegiale opvang staat hoog in het vaandel, maar het bestaande bedrijfsopvangteam(BOT) was niet meer op volledige sterkte en hadde behoefte aan bijscholing.

Download artikel in pdf

Slingeland Ziekenhuis | Pakt veroorzakers agressie aan

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is in het beleid duidelijk over agressie: agressie wordt niet getolereerd. Maar in de praktijk werden incidenten voorheen niet altijd gemeld en werden veroorzakers van agressie nauwelijks aangepakt. Tijd dus om daar verandering in te brengen.

Download artikel in pdf

De Hondsberg | Een eigen bedrijfsopvangteam

Bij observatiecentrum De Hondsberg neemt agressie bij de jeugdigen met een complexe hulpvraag af door multidisciplinaire observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling. Maar de kans op agressie bij deze jeugdigen blijft aanwezig.

Download artikel in pdf

HVO-Querido | Op weg naar een goed aangiftebeleid

HVO-Querido, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Amsterdam, Diemen en Haarlem werkt hard aan een goed werkbare manier om na ernstige incidenten aangifte doen.

Download artikel in pdf

Zorggroep Solis | Goede nazorg helpt incident sneller verwerken

“Agressie is het meest voorkomende arbeidsincident binnen onze organisatie”, aldus Jacqueline Frederiks van Zorggroep Solis. “We deden al heel veel om agressie aan te pakken, zoals e-learning, Video Interventie Ouderenzorg, en het zorgprogramma GRIP op Probleemgedrag.

Download artikel in pdf

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie