Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Omgaan met melden en meldingen

Je hebt inzicht nodig in wat er speelt in een organisatie om incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen. Een hoge meldingsbereidheid, een lage drempel en een goede opvolging van meldingen zijn daarbij essentieel. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016) aan het omgaan met melden en meldingen hebben gewerkt.

Het Hoge Veer | Het aantal meldingen blijft achter

VVT-organisatie Het Hoge Veer werkt al vanaf 2011 via een gedegen plan van aanpak aan haar anti-agressiebeleid en procedures rond melden en opvang. Maar ondanks deze aanpak blijft het aantal meldingen achter. In 2013 werden slechts vier agressie-incidenten gemeld.

Download artikel in pdf

Actie Zorg | Meer meldingen, gerichter ondersteunen

VVT-organisatie Actie Zorg constateerde aan de hand van het interne meldsysteem dat er relatief weinig incidenten worden gemeld. Uit persoonlijke ervaringen van leidinggevenden en medewerkers blijkt echter dat medewerkers erin de praktijk wel degelijk met agressie en geweld te maken hebben.

Download artikel in pdf

Slingeland Ziekenhuis | Pakt veroorzakers agressie aan

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is in het beleid duidelijk over agressie: agressie wordt niet getolereerd. Maar in de praktijk werden incidenten voorheen niet altijd gemeld en werden veroorzakers van agressie nauwelijks aangepakt.

Download artikel in pdf

Libertas Leiden | Van inspectiebezoek naar meer meldingen

Een bezoek van de inspectie SZW aan LibertasLeiden levert twee verbeterpunten op met betrekking tot de aanpak van agressie: het meldingsformulier wordt niet consequent ingevuld en aan melders wordt niet genoeg terugkoppeling gegeven.

Download artikel in pdf

Interzorg | Zelfverzekerd door training

Thuiszorgorganisatie Interzorg merkt dat weinig incidenten gemeld worden, terwijl bij besprekingen blijkt dat er wel degelijk incidenten voorkomen. Maar zonder meldingen kan er geen actie worden ondernomen en kunnen geen duidelijke afspraken worden gemaakt.

Download artikel in pdf

InteraktContour | Agressie hoort er niet meer bij

Gehandicaptenzorginstelling InteraktContour wil graag de eigen training ‘Agressie/omgaan met ongewenst gedrag’ verder optimaliseren en intensiveren en gebruikt daarbij uitgangspunten die zijn gebaseerd op de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’.

Download artikel in pdf