Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Good practises

Hier vind je mooie voorbeelden van organisaties uit verschillende zorgbranches die met een integrale aanpak succesvol agressie tegen medewerkers verminderen en voorkomen. Laat je inspireren door hun uitgebreide verhalen en filmpjes.

Mentrum opent deuren van de gesloten afdeling

In Mentrum Kliniek Reigersbos wonen cliënten met de ernstigste vormen van psychiatrische aandoeningen. Toch is de separeer verleden tijd en de gesloten afdeling steeds meer open. En dat komt het gevoel van veiligheid enorm ten goede. “Het is echt minder ‘eng’ geworden.”

Download artikel in pdf

Agressie geen taboe meer bij UMC Utrecht

Over agressie werd niet gesproken bij UMC Utrecht. Schelden, bedreigen, fysiek geweld, het hoorde erbij. Maar toen een verpleegkundige zijn kaak brak bij een incident werd een duidelijke grens getrokken. “We moeten onze medewerkers beschermen tegen agressie.”

Download artikel in pdf

Stichting Prisma: “We worden elk jaar beter”

Prisma werkt al jarenlang aan een organisatie waarin hun cliënten met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk vrijheden hebben, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van medewerkers. “Agressie mag je nooit als normaal gaan beschouwen.”

Download artikel in pdf

De Jeugd- & Gezinsbeschermers: Onderhuidse agressie zichtbaar

Jeugdzorgmedewerkers hebben dagelijks te maken met emoties van ouders. Bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers zijn ze wel wat gewend, maar leuk is het nooit. “Wat je soms naar je hoofd geslingerd krijgt, daar lusten de honden geen brood van.”

Download artikel in pdf

Bravis ziekenhuis: Een brede werkgroep als sleutel tot succes

Het Bravis ziekenhuis startte in 2005 met de pilot VeiligeZorg®. Toen enkele sleutelfiguren uit dienst gingen, kwam ook de aanpak van agressie stil te liggen. Totdat de afdeling P&O het initiatief nam: agressie tegen onze mensen wordt niet getolereerd.

Download artikel in pdf

WVO Zorg: Minder agressie door kleinschalig werken

Toen VVT-instelling WVO Zorg de kans kreeg om een nieuw verpleeghuis te bouwen voor mensen met dementie, ging het roer om. Cliënten werden centraal gezet in een kleinschalige werkwijze. En dat had positieve gevolgen voor bewoners én medewerkers.

Download artikel in pdf

Altra: Goede voorbereiding, veilig op huisbezoek

Ambulante hulpverlening is een tendens die steeds verder doorzet. Dat de situatie aan de andere kant van de voordeur kan escaleren, is bij Altra onderwijs & jeugdhulp bekend. “Op huisbezoek bij jonge moeders is de spanning soms om te snijden.”

Download artikel in pdf

Abrona: Cliënt centraal met nieuwe werkwijze

Wanneer vrijheidsbeperkende maatregelen als een rode lap werken op cliënten met een verstandelijke beperking, is er iets mis. Voor de medewerkers van Abrona hét signaal om op een andere manier naar agressie te kijken. “De separeer wordt nauwelijks meer gebruikt.”

Download artikel in pdf

Radboudumc: “Veilig werken is onze gezamenlijke zorg”

De maatschappij verandert en verhardt. En dat merkt Radboudumc in Nijmegen heel goed. Patiënten en bezoekers zijn mondiger en agressiever. Een serieus probleem dat onder meer dankzij een innovatieve e-learning tool breed is aangepakt.

Download artikel in pdf

Palier focust op de eigen medewerkers

Ontzettend veel agressie. Een separeer die dagelijks werd gebruikt. Toen een medewerker van Palier werd mishandeld en een half jaar thuis kwam te zitten was de maat vol. Veilig werken met de groep van langdurige verslaafde cliënten kreeg topprioriteit.

Download artikel in pdf

Medisch Centrum Alkmaar: “We nemen elke melding zeer serieus”

Geen zicht op het aantal incidenten. En agressie, ach, dat hoort er toch bij? De acceptatiegrens werd hoger, terwijl steeds meer medewerkers ziek thuis kwamen te zitten. Dus besloot Medisch Centrum Alkmaar (MCA) mee te doen aan de pilot van Veiligezorg®.

Download artikel in pdf

Brabantzorg: “Teammanagers spelen een cruciale rol”

Bij ouderenzorgorganisatie BrabantZorg gaven medewerkers steeds meer signalen over agressie op de werkvloer. De inspectie legde bij een aantal locaties de vinger op de zere plek. “We zagen hoe de normen en waarden per team verschilden.”

Download artikel in pdf

VieCuri Medisch Centrum gaat voor veiligheid

Agressie: het was bijna dagelijkse kost bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Althans, vroeger. Nu combineren ze een vriendelijke uitstraling met een duidelijke aanpak en dat werpt z’n vruchten af. “Onze medewerkers voelen zich veiliger.”

Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan

Schelden, slaan of iemand bedreigen. Al kunnen de bewoners met dementie er soms niets aan doen, het maakte wel dat de medewerkers van Archipel steeds vaker over hun grenzen heen gingen. Dus besloot de zorginstelling de agressie aan te pakken.

Accare: “Het geheim? We zijn normaler gaan doen.”

Ze waren vooral bezig met het hanteren van regels. Met als gevolg dat er in de instelling voor jeugdpsychiatrie Accare bijna dagelijks een kind in de separeer zat. Inmiddels ligt het aantal separaties vrijwel op nul. “We zijn agressie echt anders gaan benaderen.”

Emma Kinderziekenhuis (AMC): Cultuuromslag vanaf de werkvloer

Emma Kinderziekenhuis (AMC): Cultuuromslag vanaf de werkvloer Een ernstig ziek kind is de nachtmerrie van iedere ouder. Dat dit leidt tot heftige stress, begrijpen de medewerkers van het Emma Kinderziekenhuis heel goed.

illiam Schrikker Groep: “Emotie mag, agressie niet.”

Ze maken veel mee, maar de hulpverleners van de William Schrikker Groep zijn niet bang uitgevallen. Toch zijn ze blij met het nieuwe veiligheidsbeleid. “De organisatie is beter voor haar medewerkers gaan zorgen.”

Stichting Adullam: “Agressie is een schreeuw om hulp”

Een beetje agressie tijdens het werk? Het hoort erbij als je in de gehandicaptenzorg werkt, vonden de medewerkers van Adullam altijd. Tot die ene studiedag in 2008, die veel bij iedereen losmaakte.

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie