Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Bewustwording

De aanpak van agressie begint bij bewustwording: agressie is onacceptabel en hoort niet bij het werk van zorgverleners. Je leest hier een aantal mooie voorbeelden van organisaties die aan bewustwording van de eigen medewerkers hebben gewerkt met behulp van de Ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ (2012-2016).

Stichting Ons Bedrijf | Stilstaan bij jezelf. Wanneer word ik boos?

Stichting Ons Bedrijf in Barneveld helpt mensen met onder andere een GGZ-achtergrond of verstandelijke beperking bij het vinden en behouden van passend werk en de organisatie biedt arbeidsmatige dagbesteding op diverse locaties.

Download artikel in pdf

Zorggroep Solis | Agressie en culturele verschillen

Agressie komt ook in de thuiszorg steeds vaker voor, zo ook bij Zorggroep Solis in Deventer. In hun aanpak heeft Solis zich specifiek gericht op agressie in de allochtonenzorg, omdat agressie of ongewenst gedrag van deze groep door medewerkers als een taboe werd ervaren.

Download artikel in pdf

Zorggroep Solis | Aansluiting bij de cliënt met VIO

Zorggroep Solis merkt dat veel medewerkers regelmatig te maken krijgen met agressie op de werkplek. Deze agressie hangt vaak samen met het ziektebeeld of de beperking van de cliënt.

Download artikel in pdf

De Gelderhorst | Eerder signaleren minder agressie

De Gelderhorst, landelijk centrum voor oudere Doven, heeft te maken met een toegenomen complexiteit bij de doelgroep, waardoor op de werkvloer steeds vaker agressie voor komt.

Download artikel in pdf

Azora | Agressie tegenover onze medewerkers kan niet

Azora is een woon-, (thuis)zorg- en welzijnsorganisatie in de Achterhoek. Medewerkers van Azora kregen steeds vaker te maken met agressief (onbegrepen) gedrag. Vermoedelijk was de veranderende doelgroep daarvan de reden.

Download artikel in pdf

It Aventoer | Waar komt agressie vandaan?

Jeugdzorgorganisatie Bedriuwenpleats It Aventoer vindt het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de invloed van het eigen gedrag op cliënten en wil achterhalen waarom cliënten soms agressief gedrag vertonen.

Download artikel in pdf

Stichting Gastenhof | Samen in gesprek over veiligheid

Stichting Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut in Limburg voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking met daarnaast ernstige leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek.

Download artikel in pdf

Dimence Groep | Meer openheid over agressie

De Dimence Groep, organisatie voor GGZ, Jeugdhulpverlening, Maatschappelijke Dienstverlening en Welzijn en Forensische hulpverlening, wil openheid over agressie. Het doel van de aanpak was om teams beter in gesprek te laten gaan over alles wat met basisveiligheid in het team te maken heeft.

Download artikel in pdf

Rijstate | Beleid, werkgroep en trainingen

Rijnstate ziekenhuis wil agressie en ongewenst gedrag meer op de kaart zetten en de aanpak ervan beter stroomlijnen. Het ziekenhuis formuleert een duidelijk beleid en richt een werkgroep op die constant aandacht heeft voor het thema en alle meldingen twee keer per jaar analyseert.

Download artikel in pdf

Deventer Ziekenhuis | Aan de slag met e-learning

“Elke medewerker die met agressief gedrag van patiënten of bezoekers te maken kan krijgen, gaat met de e-learningmodule aan de slag. De module geeft ons inzicht in wat de medewerker al goed doet en wat er nog verbeterd kan worden.

Download artikel in pdf

IrisZorg | Meer bewustwording van medewerkers

Aanleiding: Door het aanbieden van meer ambulante zorg ontstond de noodzaak om een aantal medewerkers bewuster te maken van mogelijke agressie en het omgaan ermee.

Download artikel in pdf

Emergis | Emergis bundelt tips direct van de werkvloer

Structureel een fors aantal meldingen van agressie en grensoverschrijdend gedrag was voor ggz-organisatie Emergis de reden om in te zoomen op het onderwerp. En om met praktische oplossingen te komen.

Download artikel in pdf

Vitalis Zorg Groep | Zo goed mogelijk inspelen op de praktijk

Medewerkers van Vitalis misten de mogelijkheid om buiten de bestaande trainingen van de Vitalis Academie kennis op te doen over hoe te handelen naagressie-incidenten.

Download artikel in pdf

Stek Jeugdhulp | In gesprek over lastige onderwerpen

Dat een beter leefklimaat voor residentiële jongeren kan leiden tot minder agressie richting medewerkers bleek bij Stek Jeugdhulp toen het Leefklimaatspel werd ontwikkeld.

Download artikel in pdf

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie