Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Agressiebeleid

Wat is agressie eigenlijk? Welke afspraken zijn er over het omgaan met agressie en welke procedures gelden er? Hoe is het agressiebeleid verankerd in de beleidscyclus en hoe houden we elkaar scherp? Het is belangrijk dat iedere (toekomstige) medewerker in de (jeugd)zorg weet wat er verstaan wordt onder agressie, dat dit niet acceptabel is en weet welke afspraken er gelden. Daarnaast heeft iedere (toekomstige) medewerker een rol in het creëren van een veilige werkomgeving.

Wat moet je weten over agressiebeleid om hier in de praktijk mee aan de slag te kunnen?

Bij dit thema gaat het erom dat je inzicht krijgt in beleidsmatige zaken rondom agressie, (mede) beleid opstelt voor een veilig klimaat en leiderschap toont om een veilige werkomgeving te optimaliseren.

Doelen van ‘Agressiebeleid’

Wat moet je als (aankomend) zorgprofessional kunnen, weten en doen om in de praktijk met agressiebeleid aan de slag te kunnen? Hier vind je een overzicht. De leermaterialen bij dit thema helpen om deze doelen te bereiken.

De (aankomend) zorgprofessional:

  • Is op de hoogte van de kaders voor agressiepreventie en -hantering in de organisatie
  • Kent de (somatische, psychische, sociale en contextuele) factoren die van invloed zijn op de veiligheid van zorgvragers en medewerkers
  • Kan voorstellen doen voor organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren
  • Toont initiatief in het oplossen van knelpunten in het werkklimaat die tot onveiligheid leiden
  • Werkt volgens de veiligheidsnormen die bekend zijn binnen de instelling
  • Geeft medewerkers/teams (gevraagd en ongevraagd) advies over preventief werken in het voorkomen van agressie
  • Kan relevante screeningsmethoden hanteren waarmee risicofactoren in kaart worden gebracht
  • Analyseert meldingen en kijkt op organisatieniveau naar verbeterpunten
  • Durft nee te zeggen bij onveilige situaties

Leermaterialen over ‘Agressiebeleid’

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van ‘Agressiebeleid’. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Verbetercheck ongewenst gedrag

Dit instrument is ontwikkeld voor zorginstellingen, maar is ook voor onderwijsinstellingen te gebruiken en bijvoorbeeld te verwerken in een stage-opdracht.

Meer informatie

Veiligheid in de psychiatrie

Hoe kan je bijvoorbeeld met positieve communicatie psychiatrische units veiliger maken?

Je vindt op de website een beschrijving van het Safewards model (een model om psychiatrische units veiliger te maken) en onder het kopje Interventies vind je ook diverse praktische tips, bijvoorbeeld over positieve communicatie: “Tijdens de overdracht zeg je over elke cliënt iets positiefs en als er sprake was van moeilijk gedrag, dan geef je een mogelijke psychologische verklaring hiervoor”. De website is in het Engels, maar met een klik op de NL vlag verschijnen alle teksten in het Nederlands.

Tips Arbocatalogus Jeugdzorg

Naast een overzicht welke trainingen worden aangeboden, zijn ook korte karakteristieken van de trainingen opgenomen.

Meer informatie

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Deze syllabus komt vanuit het leren in een instelling voor gehandicaptenzorg, maar kan prima als inspiratie dienen voor andere branches en het onderwijs.

Download de syllabus

Stageopdracht Omgaan Met Agressie

Korte, praktische opdracht waarmee studenten de visie op agressie/moeilijk gedrag onderzoeken in de stageorganisatie en de afdeling.

Meer informatie

Praktijkgids beleid ontwikkelen

Praktijkgids met inhoudelijke informatie over agressie, oorzaken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij agressiebeleid.

Meer informatie

Kenniscentrum Agressie

Uitgebrede website van het kennis- en expertisecentrum (ICOBA) in Belgie met veel informatie en praktische oefeningen, vragenlijsten, modules, brochures etc.
ICOBA biedt mooi scholingsmateriaal voor het onderwijs en het leren in instellingen. Grasduin in de werkwinkels en vind praktische werkvormen en materialen voor jouw medewerkers/teams/leerlingen.

Kennisbundel probleemgedrag

De Arbocatalogus van de VVT biedt oplossingen en ondersteunende middelen voor de aanpak rond ongewenst gedrag in organisaties.

Meer informatie

Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (IZEP)

IZEP is een instrument om de veiligheid binnen een afdeling of team te bespreken.

Meer informatie

High Intensive Care (HIC), een nieuwe manier van crisisopname in de GGZ

De afgelopen jaren is samen met zo’n twintig GGZ-instellingen een nieuwe manier van crisisopname ontwikkeld, genaamd High & Intensive Care (HIC).

Klik hier voor de film over HIC.

Klik hier voor meer informatie over het concept HIC.

Handreiking fysiek ingrijpen

Fysiek ingrijpen is primair onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Meer informatie

Gedragsregels in de organisatie of op de afdeling

De afdeling Spoed Eisende Hulp van het UMCU heeft deze gedragsregels vertaald in heel concrete afspraken op de afdeling.

Meer informatie

Arbocatalogus VVT

De Arbocatalogus van de VVT biedt oplossingen en ondersteunende middelen voor de aanpak rond ongewenst gedrag in organisaties.

Meer informatie

Agressietrainingen gehandicaptenzorg

Naast een overzicht welke trainingen worden aangeboden, zijn ook korte karakteristieken van de trainingen opgenomen.

Meer informatie

 

Terug naar Duidelijkheid over Agressie