Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Veiligheid facilitair werk

Naast het cliëntgebonden werk vinden er nog veel andere typen werk plaats waar risico’s aan verbonden zijn. In de verschillende thema’s is daar al aandacht aan besteed. In dit onderdeel worden een aantal specifieke aanvullingen behandeld.

Extra tips over veilig werken

Binnen de andere thema’s op deze website is al veel informatie gegeven over risico’s en bescherming, ook specifiek voor niet-cliëntgebonden werk. Op deze pagina geven we extra tips over veiligheid op jouw werk. Kijk ook in de downloads en informatie aan de rechterkant voor verdere informatie.

Jouw veiligheid en gezondheid

Ook als alles veilig is ingericht en alle middelen beschikbaar zijn gesteld, dan nog bepalen jouw keuzes in hoge mate of je gezond en veilig werkt. Soms is ‘verstandig’ werken volgens jou even niet handig of voor jou niet snel genoeg. Dat getuigt van betrokkenheid. Maar niemand verlangt dat je jezelf in gevaar brengt. Die keuze is aan jou. Heb je het gevoel dat dit wel gebeurt? Bespreek dit dan.

Werk veilig

Jouw werkgever geeft informatie over de risico’s van je werk (voorlichting). Ook geeft hij aan hoe veilig gewerkt kan worden. Daar krijg je werkinstructies voor. Is het voor jou niet duidelijk, vraag het dan aan de leiding of aan de preventiemedewerker. Er wordt van jou verwacht dat je werkt volgens de gegeven instructies. Dat betekent dat je die wel goed moet kennen en ook zo moet werken.

Gebruik de juiste middelen

Veiligheid bereik je door de juiste middelen te gebruiken. Dat kunnen machines en apparaten zijn met beveiligingen. Gebruik de middelen alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Laat alle beveiligingen erop zitten en controleer of ze in goede staat zijn voor je ze gebruikt (kabels goed, geen breuk of beschadiging, keuringssticker). Kom je er niet uit, vraag het je leiding. Te veel ongevallen worden veroorzaakt door het gebruik van ‘creatieve’ oplossingen.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij sommige werkzaamheden ontkom je er niet aan en moet je voor de veiligheid handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming of een mondmasker gebruiken. Ook hiervoor geldt: weet hoe je die gebruikt en ga er zorgvuldig mee om. Denk je dat het middel niet meer goed is? Vraag dan om een nieuwe.

Verbeteren door jou

Zie je mankementen aan een gebouw of apparatuur? Heb je (bijna) een ongeval? Zie je een dat een collega iets doms doet of ergens mee zit? Dan heb je de kans om het beter te maken. Bespreek dit soort zaken in jouw team en meld ze bij de leiding of de preventiemedewerker.

Nog meer veiligheidstips

Binnen de thema’s op deze website is al veel informatie gegeven over risico’s en bescherming, ook specifiek voor niet-cliëntgebonden werk. Op deze pagina geven we extra tips over veiligheid op jullie werk. Kijk ook in de downloads en links aan de rechterkant voor meer informatie.

Jullie veiligheid en gezondheid

Ook als alles veilig is ingericht en alle middelen beschikbaar zijn gesteld, dan nog bepalen jullie keuzes in hoge mate of jullie gezond en veilig werken. Jullie bepalen met elkaar wat ‘normaal’ is (jullie cultuur). Niemand verlangt van jullie om jezelf in gevaar te brengen. Die keuze is aan jezelf. Heb je het gevoel dat dit wel gebeurt? Bespreek dit dan.

Ken de risico’s en veilige werkwijzen

De werkgever geeft informatie over de risico’s van het werk (voorlichting). Ook geeft hij aan hoe veilig gewerkt kan worden. Daar zijn de werkinstructies voor. Ga met elkaar na of dit duidelijk genoeg is, ook voor nieuwe collega’s. Bespreek ook met elkaar of het werkbare instructies zijn: wat is er nodig om de instructies in de praktijk te laten werken? Heb je vragen, leg die voor aan de leiding of aan de preventiemedewerker.

Gebruik de juiste middelen

Veiligheid bereik je door de juiste middelen te gebruiken. Dat kunnen machines en apparaten zijn met beveiligingen. Gebruik de middelen alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Laat alle beveiligingen erop en controleer of ze in goede staat zijn voor je ze gebruikt (kabels goed, geen breuk of beschadiging, keuringssticker). Komen jullie er niet uit, vraag het de leiding. Te veel ongevallen worden veroorzaakt door het gebruik van ‘creatieve’ oplossingen.

Verbeteren door jullie

Zie je mankementen aan een gebouw of apparatuur? Hebben jullie (bijna) een incident of een ongeval? Zie je collega’s iets ‘doms’ doen of zie je een collega die ergens mee zit? Dan hebben jullie de kans om het beter te maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de rest van de organisatie. Bespreek dit soort zaken in jouw team, doe voorstellen voor verbetering en meld incidenten bij de leiding of de preventiemedewerker.

Meer informatie

Bekijk de downloads en de andere onderdelen van deze website voor specifieke informatie over veiligheid en gezondheid bij (niet-)cliëntgebonden werk.

 

Maak afspraken en geef voorlichting

Onder facilitair werk vallen uiteenlopende werkzaamheden. Bij de ene instelling is dat in eigen beheer, bij de ander is het uitbesteed. Bovendien hoort bij ‘facilitair’ vaak ook het beheer en onderhoud van alle ruimtes en arbeidsmiddelen. Het gaat daarbij om zowel de veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers als van derden:

 • Technische dienst
 • Schoonmaak/gebouwonderhoud
 • Textielservice
 • Voeding (keuken/distributie)
 • Tuin-/terreinonderhoud
 • Transport en vervoer
 • Inrichting en beheer van werkplaatsen/therapieruimtes/zwembad

De volgende punten zijn belangrijk om ten minste te regelen:

 • Houd een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) bij voor de facilitaire werkzaamheden.
 • Geef voorlichting over de risico’s. Dit geldt voor medewerkers, nieuwe medewerkers en derden die werk verrichten of op therapeutische basis gebruik maken van de arbeidsmiddelen en andere voorzieningen.
 • Geef medewerkers (en cliënten) voorlichting en instructie over juist gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Leg dit vast.
 • Maak afspraken over de wijze waarop toezicht gehouden wordt.
 • Stel gebruiksaanwijzingen van arbeidsmiddelen in begrijpelijke taal ter beschikking aan de medewerker en derden die met de arbeidsmiddelen werken.
 • Gebruik een systeem voor geplande inspecties en preventief onderhoud van gebouwen, de installaties, de aanwezige arbeidsmiddelen (machines t/m ladders) en terreinen. Registreer periodieke keuring van arbeidsmiddelen/installaties op de plek waar tevens de onderhoudsafspraken/-contracten berusten.
 • Stel een meldingsprocedure op (snelle respons/altijd antwoord) voor het melden van gebreken of verbetersuggesties wat betreft gebouwen en terreinen.
 • Berg gereedschappen en machines op in afsluitbare kasten en ruimtes, zodat onbevoegd gebruik wordt tegengegaan en alles goed vindbaar blijft.
 • Contracteer ‘veilig werken’ met firma’s die werk op het terrein komen doen (schoonmaak, installatiebedrijf, groenonderhoud, e.d.). Zorg dat ze zelf veilig werken en ook dat ze medewerkers en cliënten niet in gevaar brengen door hun werkzaamheden.

Specifieke informatie

Als je vragen hebt over een specifiek soort werk, dan kun je informatie vinden in de arbocatalogus van de sector waar dit type werk de kerntaak is.