Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Informatie en beleid

Agressief gedrag van cliënten en derden is een groot arbeidsrisico in de ggz. Er is dan ook al veel over onderzocht en voor ontwikkeld. Het is belangrijk om de beschikbare kennis te benutten. Zo lukt het steeds beter om er goed mee om te gaan.

Jouw veiligheid is belangrijk

Op deze site vind je veel informatie over agressief gedrag. Hoe je het kunt voorkomen, hoe je je erop kunt voorbereiden en wat je kunt doen tijdens en na een incident.

Wil jij er nog meer over weten? Kijk dan bijvoorbeeld eens op internet of kijk bij arbocatalogi van andere branches.

Verplichtingen van je organisatie

Elke organisatie is volgens de Arbowet verplicht om ervoor te zorgen dat het werk geen schadelijke invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Ook jouw organisatie is verplicht om beleid rondom agressief gedrag te ontwikkelen en na te leven. Dit betekent in het kort dat je organisatie regelmatig een RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie) moet uitvoeren, naar aanleiding daarvan maatregelen moet nemen en dat je werkgever je over agressief gedrag (en andere onderwerpen) moet voorlichten.

Loop jij vast?

Voel je je onveilig op je werk? Kom je er in je team, met collega’s en je eigen leidinggevende niet uit? Ga dan op zoek naar verdere ondersteuning. In je organisatie kun je in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon, een hogere leidinggevende, P&O- of HRM-adviseurs, arboprofessionals of preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en/of de ondernemingsraad. Helpt dat niet genoeg, ga dan buiten je organisatie op zoek. Bijvoorbeeld bij je huisarts, een vakbond, Inspectie SZW of de politie. Agressief gedrag is niet acceptabel en er zijn veel plekken waar je terecht kunt voor tips, advies en ondersteuning.

Verdiep je samen in dit thema

Een agressie-incident kan grote impact hebben. Belangrijk om het met elkaar te voorkomen, je erop voor te bereiden en tijdens en na een incident goed te handelen.

Samen sta je sterk

Neem met je team de tijd om je op agressief gedrag voor te bereiden. Doe je voordeel met beschikbare kennis en kijk bijvoorbeeld eens op internet en YouTube naar praktijkvoorbeelden en instructiefilmpjes. Leer wat er te leren valt en zorg ervoor dat je samen duidelijk over agressie bent.

Meer informatie

In deze arbocatalogus vind je veel informatie over wat medewerkers, teams en ggz-organisaties kunnen doen om agressief gedrag te voorkomen, zich er erop voor te bereiden en zo goed mogelijk te handelen tijdens en na een incident.

Verdiepende informatie

Bij de totstandkoming van deze arbocatalogus is informatie uit veel verschillende bronnen benut, zoals informatie van Duidelijk over agressie en Veilige zorg, ieders zorg.

Verplichtingen

Elke organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om ervoor te zorgen dat het werk geen schadelijke invloed op de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers heeft. Elke organisatie moet dus ook rondom agressief gedrag van cliënten en derden beleid  ontwikkelen en uitvoeren. Oftewel regelmatig een RI&E (Risico-Inventarisatie & -evaluatie) uitvoeren, in het plan van aanpak maatregelen benoemen, deze invoeren en evalueren. Ook moet elke organisatie haar medewerkers over agressief gedrag voorlichting en onderricht geven. Al deze verplichtingen worden toegelicht op de pagina’s ‘Agressief gedrag voorkomen’, ‘Voorbereiden op agressief gedrag’, ‘Handelen tijdens een incident’, ‘Handelen na een incident’ en ‘Alleen werken bij agressief gedrag’.