Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Informatie en beleid

Werkdruk is een actueel thema in Nederland. Er verschijnen regelmatig krantenartikelen over hoe hoog de werkdruk en het werkdrukgerelateerde verzuim is. Er is dan ook al veel over werkdruk onderzocht en geschreven. En het goede nieuws: organisaties en medewerkers leren elke dag meer over hoe ze goed met werkdruk om kunnen gaan.

Op zoek naar meer informatie?

 

Je kunt op deze site veel lezen over werkdruk en stress. Hoe je het kunt herkennen, oorzaken aan kunt pakken, werkplezier kunt vergroten en hoe je kunt ontspannen en herstellen. Wil jij er nog meer over weten? Er staat veel informatie op internet. Er zijn instructieve en vermakelijke filmpjes over op YouTube, wetenschappelijke en praktische boeken over geschreven, apps voor beschikbaar, trainingen over te volgen, etc.. Google bijvoorbeeld maar eens op ‘werkdruk’, ‘stress’, ‘werkplezier’, ‘bevlogenheid’ of ‘ontspannen’.

Wegwijs in je organisatie

Ook jouw organisatie is verplicht om na te gaan hoe hoog de werkdruk is en wat eraan kan worden gedaan. Deze verplichting komt voort uit de Arbowet. Deze verplichting betekent in het kort dat je organisatie regelmatig een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) moet uitvoeren, naar aanleiding daarvan maatregelen moet nemen en je over werkdruk (en andere onderwerpen) moet voorlichten.

Heb jij een vraag over werkdruk en/of het werkdrukbeleid in jouw organisatie? Ga dan eens in gesprek met je leidinggevende, met P&O of HRM-adviseurs, arboprofessionals of preventiemedewerkers en/of de ondernemingsraad. Zij kunnen je vast op weg helpen!

 

Inspireer en ondersteun elkaar

Er zijn in de ggz allerlei soorten teams te vinden. Zelfwerkende teams, wijkteams, functiespecifieke teams, etc.. In al die teams kan het zinvol zijn om met werkdruk aan de slag te gaan. Overal zijn er immers mensen die elkaar kunnen inspireren en ondersteunen om werkdruk te herkennen, oorzaken aan te pakken, werkplezier te vergroten en ontspanning en herstel te bevorderen.

Meer weten

Wil je nog meer over werkdruk en stress weten? Of over hoe je met werkdruk in een team aan de slag kunt gaan? Op internet, YouTube, in boeken en apps vind je meer informatie. Over werkdruk aanpakken in teams kun je ook inspiratie opdoen bij andere branches.

Meer informatie

In deze arbocatalogus vind je veel informatie over wat je zelf, samen en als organisatie rondom werkdruk kunt doen, hoe je werkdruk kunt herkennen, oorzaken aan kunt pakken, werkplezier kunt vergroten en ontspanning en herstel kunt bevorderen.

Verdiepende informatie

Bij de totstandkoming van deze arbocatalogus is voortgebouwd op diverse werkdrukmodellen en theorieën, zoals het balansmodel rond energievreters en  energiegevers, het huis van werkvermogen en het WEB-model. Ook informatie van andere arbocatalogi is ter inspiratie benut.

Verplichtingen

Elke organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om werkdrukbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Oftewel regelmatig een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) uit te voeren, in het Plan van Aanpak maatregelen te benoemen, deze in te voeren en te evalueren. Ook moet elke organisatie haar medewerkers over werkdruk voorlichting en instructies geven. Net als bij andere arbo-onderwerpen moet ook bij werkdruk de ondernemingsraad betrokken worden.

Moeten of willen?

Als organisatie kun je het arbobeleid vormgeven vanuit de verplichtingen. Met een goed werkdruk- en werkplezierbeleid is echter veel te winnen. Medewerkers zijn meer tevreden, presteren beter en verzuimen minder. Ga bij het vormgeven van het werkdrukbeleid dus vooral na wat je met het werkdrukbeleid zou willen!