Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Informatie en beleid

Er is steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag. Verstandig, want het is een belangrijk onderwerp. Zeker ook in de ggz, waar je mét mensen en vóór mensen werkt. Het is dus van belang om te weten wat er over ongewenst gedrag bekend is en te doen wat je kunt.

Op zoek naar meer informatie?

Op deze site vind je veel informatie over ongewenst gedrag. Hoe je het kunt voorkomen, herkennen en aanpakken. Wil jij er nog meer over weten? Kijk dan bijvoorbeeld eens op internet of kijk in de arbocatalogi van andere branches.

Verplichtingen van je organisatie

Elke organisatie is volgens de Arbowet verplicht om ervoor te zorgen dat het werk geen schadelijke invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. Ook jouw organisatie is daarmee verplicht om beleid rondom ongewenst gedrag te ontwikkelen en na te leven. Dit betekent in het kort dat er regelmatig een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) uitgevoerd moet worden, er naar aanleiding daarvan maatregelen genomen moeten worden en dat je werkgever je over ongewenst gedrag (en andere onderwerpen) moet voorlichten.

Wil je hulp?

Heb jij last van ongewenst gedrag? Pak het eerst samen met je team, collega’s en je eigen leidinggevende aan. Kom je er dan nog niet uit? Ga dan op zoek naar verdere ondersteuning! In je organisatie kun je in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon, een hogere leidinggevende, P&O of HRM-adviseurs, arboprofessionals of preventiemedewerkers, de bedrijfsarts, klachtencommissie en/of de Ondernemingsraad. Helpt dat niet genoeg, ga dan buiten je organisatie op zoek. Bijvoorbeeld bij je huisarts, een vakbond (bijvoorbeeld voor een advieslijn of vertrouwenstelefoon), Inspectie SZW of de politie. Ongewenst gedrag is niet oké, en er zijn veel plekken waar je terecht kan voor tips, advies en ondersteuning.

Besteed tijd en aandacht aan teamsfeer

Je ontmoet veel verschillende mensen in de ggz. Soms werk je met één persoon samen, soms met een groep, in diverse soorten teams of afdelingen. Die samenwerking kan prima verlopen. Maar waar je ook bent, er kan ook ongewenst gedrag ontstaan. In het klein of groots. Het is belangrijk om dit gedrag met elkaar te voorkomen, te herkennen en aan te pakken.

Ontwikkel je team

Neem de tijd om met je team aan een goede en veilige sfeer te werken, waarin je onderlinge verschillen respecteert. Voorkom, herken en pak ongewenst gedrag zo nodig aan. En heb je als team ongewenst gedrag meegemaakt? Neem dan na afloop de tijd om het ook als team af te ronden. Ga na wat je ervan kunt leren. En neem de kans om in je team aandacht aan elkaar en aan de teamsfeer te geven. Hoe willen jullie vanaf nu met elkaar omgaan? En wat kun je doen om dat te bereiken?

Meer informatie

In deze arbocatalogus vind je veel informatie over wat je zelf, samen en als organisatie rondom ongewenst gedrag kunt doen.

Verdiepende informatie

Bij de totstandkoming van deze arbocatalogus is informatie uit veel verschillende bronnen benut, zoals arbobeleidsplannen vanuit de ggz, informatie van Inspectie SZW en informatie uit andere arbocatalogi.

Verplichtingen

Elke organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om ervoor te zorgen dat het werk geen schadelijke invloed op de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers heeft. Elke organisatie moet dus ook rondom ongewenst gedrag van medewerkers en leidinggevenden onderling beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Oftewel regelmatig een RI&E (Risico- Inventarisatie & Evaluatie) uitvoeren, in het Plan van Aanpak maatregelen benoemen, deze invoeren en evalueren. Ook moet elke organisatie haar medewerkers over ongewenst gedrag voorlichting en onderricht geven. Specifiek bij het beleid rond ongewenst gedrag verwacht de Inspectie SZW ook gedragsregels, vertrouwenspersonen, opvang en nazorg, een daderaanpak en een klachtenprocedure. Al deze verplichtingen zijn bij het voorkomen, herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag uitgewerkt en toegelicht.