Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Fysieke belasting facilitaire dienst

Werk in de facilitaire dienst kan fysiek belastend zijn. Het is belangrijk om klachten te voorkomen, zodat je nu en in de toekomst je werk kunt blijven doen.

 

Ga goed met je lijf om

Onderhoudswerkzaamheden, huishoudelijke werk of werken in de keuken kan fysiek flink belastend zijn. Denk aan tillen, duwen, hurken, trekken of werken in ongunstige houdingen. Fysieke overbelasting is een sluipend proces. Beetje bij beetje kun je hand-, arm-, rug-, been-, heup-, schouder- en nekklachten ontwikkelen. Klachten zijn te herkennen aan vermoeidheid, kramp, pijn, tintelingen of krachtverlies. Het is belangrijk om goed met je lijf om te gaan, zodat je het werk nu en in de toekomst kunt volhouden.

Gebruik de praktijkrichtlijnen voor fysieke belasting

Dit zijn documenten waarin is uitgeschreven wat een gezonde en wat een ongezonde manier van werken is. Vraag een preventiemedewerker, ergocoach of fysiotherapeut om uitleg en oefen de toepassing samen met je collega’s.

Ga goed om met aanwezige hulpmiddelen

Gebruik de aanwezige hulpmiddelen, zoals een ‘hondje’, karren en verstelbare werkbladen. Vraag zo nodig collega’s, de preventiemedewerker of een ergocoach om een instructie. Zorg ervoor dat de hulpmiddelen goed worden onderhouden.

Leef gezond

Eet gezond, slaap genoeg en beweeg en sport regelmatig. Je kent de tips vast al wel… Lukt het je ook om ze na te leven?

Wat je samen kunt doen

Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten en uitval. Samen kun je veel doen om fysieke overbelasting te voorkomen.

Zet fysieke belasting op de teamagenda

Bespreek regelmatig welke fysieke belasting jullie als team op je bordje krijgen en hoe je daar handig mee kunt omgaan. Ga na wat je er slim aan kunt organiseren, bijvoorbeeld door de taak of werkomgeving aan te passen, hulpmiddelen in te zetten of taken te rouleren. Nodig regelmatig de preventiemedewerker, ergocoach of fysiotherapeut uit om mee te kijken bij specifieke belastende activiteiten en ga samen na wat er handiger kan.

Gebruik de praktijkrichtlijnen voor fysieke belasting

Dit zijn documenten waarin is uitgeschreven wat een gezonde en wat een ongezonde manier van werken is. Vraag een preventiemedewerker, ergocoach of fysiotherapeut om uitleg en oefen de toepassing samen met je collega’s.

Ondersteun elkaar

Spreek elkaar aan op wat er goed gaat en beter kan. Met feedback zorg je ervoor dat je samen scherp bent rond fysieke belasting.

Pas goed op minder belastbare collega’s

Zeker bij fysieke belasting hebben de volgende groepen extra aandacht nodig:

  • Zwangere en kolvende collega’s. De belastbaarheid neemt af tijdens de zwangerschap.
  • Oudere collega’s. Hoewel de verschillen tussen mensen groot kunnen zijn, is het een feit dat de belastbaarheid bij het ouder worden onvermijdelijk afneemt. Houd daar rekening mee in de werkverdeling.
  • Jongeren onder de 18 jaar.

Organiseer facilitaire werkzaamheden gezond

Fysieke overbelasting is een belangrijke oorzaak van verzuim en uitval. Door facilitaire werkzaamheden gezond te organiseren kun je fysieke overbelasting goed voorkomen. Met onderstaande punten organiseer je facilitaire werkzaamheden gezond én voldoe je aan de wet- en regelgeving.

De volgende punten zijn belangrijk om ten minste te regelen:

  • Voer regelmatig een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit, neem zo nodig maatregelen en houd de maatregelen en het plan van aanpak actueel.
  • Gebruik de Rugradar als verdieping van de RI&E. Als uit de RI&E naar voren komt dat fysieke belasting in je organisatie een aandachtspunt vormt is deze verdieping nodig om tot oplossingen op maat te komen.
  • Geef tilinstructies en bied trainingen tiltechnieken aan.
  • Houd rekening met kwetsbare groepen, zoals zwangere en kolvende medewerksters, oudere medewerkers en jongeren onder de 18 jaar.
  • Ga na of een PAGO een waardevolle invulling kan zijn van het preventiebeleid.
  • Bevorder de vitaliteit van medewerkers, in samenhang met je beleid rond fysieke belasting of als afzonderlijk beleidsonderwerp.