Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Basisinrichting gebouw en terrein

Om veilig te kunnen werken is een goed ontwerp en beheer van het gebouw, bijbehorende installaties en terreinen nodig. Gebruikers moeten ervan uit kunnen gaan dat de werkomgeving veilig is. Medewerkers dienen te letten op een juist gebruik en het op orde houden van de werkomgeving.

Gebruik ruimtes en installaties zoals ze bedoeld zijn

Veilige gebouwen en werkruimtes bereik je door een goed ontwerp en beheer, maar ook door hoe je er als gebruiker mee om gaat. Gebruik je de ruimtes en installaties zoals deze bedoeld zijn, dan blijft het veilig. Merk je op dat iets niet meer in orde is, meld dit dan meteen bij degene die gebouwbeheer doet. Jij bent de ogen en oren op de werkplek!

Aandachtspunten

De volgende punten verdienen speciale aandacht

 • Brandveiligheid (zie ook het thema Brandveiligheid en BHV): Ruim brandbaar materiaal op en gebruik brandveilige versiering. Indien je rookt, doe dit dan volgens de voorschriften. Houd vluchtwegen, nooduitgangen en blusmiddelen vrij.
 • Elektrische veiligheid: Gebruik elektische apparaten op een goede manier. Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren en verdeeldozen en koppel deze nooit. Let vooral op met bijverwarming.
 • Veilige doorgangen: Hou de werkruimtes en gangen begaanbaar. Leg nooit iets op traptreden. Meld het als er obstakels zijn of iets kapot is. Zorg dat hoogtes en scheidingen van glas goed afgeschermd zijn.
 • Als je aanpassingen wilt doen aan de inrichting, overleg dit dan met gebouwbeheer zodat ook brandveiligheidsaspecten gewaarborgd zijn.
 • Doe geen aanpassingen aan de technische installaties, laat dat over aan gebouwbeheer/TD. Blokkeer geen ventilatieopeningen.
 • Maak gebruik van afzuiging, indien aanwezig, en ventileer de werk- en leefruimtes iedere dag.
 • Houd de hygiëne van de ruimtes op orde.

Kantoor en beeldschermwerk

Heb je specifieke vragen over de kantoorinrichting of beeldschermwerkplekken, kijk dan in het onderdeel Fysieke belasting van deze website.

Jullie zijn de ogen en oren op de werkplek

Veilige gebouwen en werkruimtes bereik je door een goed ontwerp en beheer, maar ook door hoe je er als gebruikers mee omgaat. Gebruik je de ruimtes en installaties zoals deze bedoeld zijn, dan blijft het veilig. Merk je op dat iets niet meer in orde is, meld dit dan meteen bij degene die gebouwbeheer doet. Jullie zijn de ogen en oren op de werkplek!

Aandachtspunten om afspraken over te maken

Over de volgende punten maak je als team afspraken om te zorgen dat de veiligheid en gezondheid op orde blijft:

 • Brandveiligheid (zie ook het thema Brandveiligheid en BHV): Ruim brandbaar materiaal op en gebruik brandveilige versiering. Indien je rookt, doe dit dan volgens de voorschriften. Hou vluchtwegen, nooduitgangen en blusmiddelen vrij.
 • Elektrische veiligheid: Gebruik elektrische apparaten op een goede manier. Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren en verdeeldozen en koppel deze nooit. Let vooral op met bijverwarming.
 • Veilige doorgangen: Houd de werkruimtes en gangen begaanbaar. Leg nooit iets op traptreden. Meld het als er obstakels zijn of iets kapot is. Zorg dat hoogtes en scheidingen van glas goed afgeschermd zijn.
 • Als je aanpassingen wilt doen aan de inrichting, overleg dit dan met gebouwbeheer zodat ook brandveiligheidsaspecten gewaarborgd zijn.
 • Doe geen aanpassingen aan de technische installaties, laat dat over aan gebouwbeheer/TD. Blokkeer geen ventilatieopeningen.
 • Maak gebruik van afzuiging, indien aanwezig, en ventileer de werk- en leefruimtes iedere dag.
 • Houd de hygiëne van de ruimtes op orde.

Scherp blijven op de veiligheid van de werkruimtes

De risico’s sluipen er geleidelijk aan in, zeker als je al aan zo veel andere zaken aandacht wilt geven. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) die de organisatie maakt en regelmatig actualiseert zorgt al voor een deel van de bewaking, waarmee de veiligheid van gebouwen en terreinen op orde blijft. Maar dat is niet voldoende, want die RI&E komt maar eens in de zoveel jaar langs. Bekijk met het team hoe je elkaar scherp kunt houden. Bijvoorbeeld door bij toerbeurt een week ‘toezicht’ te houden of door periodiek een rondgang te maken aan de hand van een checklist (veiligheidsronde).

Kantoor en beeldschermwerk

Heb je specifieke vragen over de kantoorinrichting of beeldschermwerkplekken, kijk dan bij het thema Fysieke belasting op deze website.

Goed gebruik vraagt om een goed beheersysteem

Om veilig te kunnen werken is een goed ontwerp en beheer van het gebouw, bijbehorende installaties en terreinen nodig. Gebruikers moeten ervan uit kunnen gaan dat de werkomgeving veilig is. Dat is veelomvattend en vraagt om een beheersysteem en goede samenwerking tussen ‘beheer’ en ‘gebruiker’.

De volgende punten zijn belangrijk om ten minste te regelen:

 • Voer regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uit, neem zo nodig maatregelen en houd de maatregelen en het plan van aanpak actueel.
 • Maak bij nieuwbouw, huur of herinrichting van gebouwen en terreinen gebruik van een programma van eisen en wensen en betrek toekomstige gebruikers bij het maken van de plannen.
 • Een systeem voor systematisch geplande inspecties en preventief onderhoud van gebouwen, installaties, aanwezige arbeidsmiddelen (machines t/m ladders) en terreinen.
 • Stel huisregels op over het gebruik van ruimtes en de daar aanwezige voorzieningen. Restricties wat betreft het gebruik van elektrische apparaten, hygiëne, roken en het aanpassen van de inrichting van ruimtes, is nodig om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
 • Voorlichting en instructies geven aan medewerkers, cliënten en bezoekers over het juist gebruiken van de werkruimtes en de voorzieningen.
 • Maak afspraken over veilig werken met firma’s die werkzaamheden op het terrein komen doen (schoonmaak, installatiebedrijven, groenonderhoud, e.d.). Zorg dat ze zelf veilig werken – dit blijft hun eigen verantwoordelijkheid – maar ook dat ze medewerkers en cliënten niet in gevaar brengen door hun werkzaamheden.
 • Stel een meldingsprocedure op (met snelle respons/altijd antwoord) voor het melden van gebreken of verbetersuggesties wat betreft gebouwen en terreinen.