Gezond en veilig werken
De arbocatalogus van de GGZ

Welkom bij de arbocatalogus ggz

De onderdelen brandveiligheid & bedrijfshulpverlening, fysieke belasting, prikaccidenten & infectierisico’s en gevaarlijke stoffen zijn vervallen. De doorontwikkeling en herziening van de arbocatalogus staat gepland vanaf 2023.

In de ggz en verslavingszorg werken medewerkers aan de gezondheid en veiligheid van hun cliënten. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om de juiste voorwaarden te scheppen voor de eigen gezondheid en veiligheid. Deze website reikt mogelijkheden aan om concreet aan de slag te gaan om het werk veilig en gezond te houden.